Selecteer een pagina

Stop! Veluwe 'op slot'

Teken de petitie

Provincie Gelderland gooit delen van de Veluwe op slot

De Veluwe gaat op slot, paden verdwijnen, zandverstuivingen gaan deels op slot, bosparkeerplaatsen worden verplaatst of opgeheven. Dat is de opzet van het plan voor de recreatiezonering Veluwe, opgesteld door Natuurorganisaties. 

Zonder enige inspraak van de mens als gebruiker en hoeder van deze natuur. Voor de schijn is er inspraak gehouden maar de resultaten daarvan zijn zeer mager. Verzoeken tot aanpassingen zijn niet of nauwelijks gehonoreerd waardoor de toegang tot bijvoorbeeld het Hulshorsterzand in grote mate wordt beperkt in het broedseizoen dat, zo staat in het plan, gaat duren van 15 maart tot 1 september.

En niet tot 8 juli, zoals algemeen wordt aangehouden als broedseizoen. Het besluit de termijn te verlengen is genomen op basis van de aanwezigheid van de nachtzwaluw. Uit onderzoek blijkt dat de populatie van deze vogel juist nog uitbreid en daarmee de opmerking dat deze wordt bedreigd door de aanwezigheid van de mens volslagen uit de lucht is geplukt. 

Men wil vogelsoorten terughalen naar de zandverstuiving, zo voert Natuurmonumenten aan. Dat is dezelfde organisatie die in het gebied Bloemkampen in Hulshorst door hun beheer het aantal broedparen met tachtig tot negentig procent heeft doen afnemen. Hoezo een eenduidig beleid.

Het totale plan ademt uit dat de mens is vergeten bij het opstellen hiervan. Dat is een kwalijke zaak. De mens is rentmeester van de natuur en heeft er toe bijgedragen dat de natuur is zoals de natuur is. Het opnieuw laten rondfladderen van vogels is een utopie, zo heeft het project met de korhoen op de Sallandse Heuvelrug geleerd. Veel geld aan gespendeerd zonder tastbaar resultaat.

Zogenoemd heeft iedereen de kans gekregen in te spreken. Dat klopt maar wat is gezegd ging het ene oor in en het andere oor uit. Wie de gespreksverslagen leest komt uitgebreid de voorstanders van het plan hier in tegen. Maar van de tegenstanders is weinig opgenomen in de verslagen. Hoezo een onafhankelijk inspraakbureau. Dat presenteerde het zelfs tijdens een bijeenkomst het plan het hardst te verdedigen. Een medewerker gaf tijdens een rondleiding over het Hulshorster zand aan dat alles al in kannen en kruiken is.

Het is daarom zaak als bewoner van de Veluwe in actie te komen. Draagvlak wordt genoemd als een belangrijke pijler. Maar dat ontbreekt bij een groot aantal mensen. Als vertegenwoordigers van meerdere groepen binnen de samenleving komen wij in actie om te zorgen dat wij als mens straks nog de natuur in mogen. Zonder te moeten betalen voor het parkeren en op termijn te betalen voor als je gewoon het bos in wilt lopen. Of een vignet moet hebben om als mountainbiker of ruiter je op de paden te mogen begeven. Als die al open zijn voor deze gebruikers en de wandelaars. 

Natuur beschermen is een goede zaak. Maar niet ten koste van alles. De natuur is belangrijk voor de mens, die moet daarvan kunnen blijven genieten en niet al te zeer worden ingeperkt in de bewegingsvrijheid.

Teken de petitie en zorg dat het plan dusdanig wordt aangepast dat het in z’n geheel in de prullenbak verdwijnt of dat het dusdanig wordt aangepast dat ook de mens als gebruiker van de natuur hierin een plek krijgt. Dat er echte inspraak komt waar naar wordt geluisterd. En niet vanaf een bureau in Arnhem de mens aan de kant wordt geschoven. KOM IN ACTIE!!

LINK naar de zoneringskaart

Teken nu de petitie

Laat ook van je horen als je het er niet mee eens bent dat de Provincie Gelderland
en de Nartuurorganisaties grote delen van de Veluwe dicht wil gooien…

Hulshorst, prachtig dorp op de Veluwe maar ….

Het prachtige dorp Hulshorst zal als de plannen doorgang krijgen opgesloten worden. Geen toegang meer tot het Hulshorsterzand en ook niet tot het Veluwemeer! Paden verdwijnen, zandverstuivingen gaan deels op slot, bosparkeerplaatsen worden verplaatst of opgeheven.

Mooie verhalen die eindigen in een nachtmerrie

Wie droomt er niet van een mooie natuur, vol bijzondere vogels en andere dieren. Pittoreske doorkijkjes en wonderschone vergezichten over heidevelden en zandverstuivingen. Slenteren langs een mooie beek, fietsen door uitgestrekte bossen of heerlijk wandelen met de hond over het zand. Uiteraard moeten we deze natuur en beleving beschermen, zodat ook onze kinderen en kleinkinderen daarvan kunnen genieten.

Gestuurd vanuit Europa en in het kader van de Natura 2000 projecten en de Recreatiezonering droomt de Provincie Gelderland van een Veluwe waar de gebieden dusdanig ingedeeld worden, dat de recreant uitsluitend in de voor hen gedefinieerde percelen komt en vogels zoals de Draaihals, Tapuit, Duinpieper en Nachtzwaluw hun eigen beschermde omgeving krijgen. Tot zover lijkt dit allemaal een geweldig plan. Gebieden worden afgesloten voor bezoekers, zodat de vogelstand misschien hersteld en andere vogels misschien ook hier naartoe komen. 

Echter er zitten wat denkfouten in:

  • Laten we positief beginnen en meegaan in deze droom. Stel dat dit wel lukt, dan zorgt de afsluiting ervoor, dat we enkel anonieme dieren in deze gebieden krijgen. Niemand mag er in, om ze te zien. We moeten dus wachten op een volgende editie van Natuur op de Veluwe
  • Een aantal van deze vogels is in grote getale aanwezig binnen Europa, echter niet in de gebieden die zijn genoemd: Hulshorsterzand, Beekhuizerzand en de Haere. De natuur laat zich alleen niet zomaar dwingen en het feit, dat wij vinden dat ze hier horen en gebied daarom optimaal voor dieren willen inrichten, betekent dat niet dat ze zich daar zomaar gaan vestigen.
  • De Veluwenaar is trots op zijn omgeving en fier op de mooie natuur waarin we wonen. Voor veel mensen is dat de reden waarom ze hier wonen. Klopt het daarom wel, dat wij de natuur verstoren? Of zijn dit aannames en niet onderbouwde argumenten om de toegang tot grote gebieden te weigeren? 

Uiteraard hebben we gezien dat tijdens COVID de recreatiedruk hoger geworden is. Echter dit normaliseert zich al weer snel en men focust zich weer op de oude sporten en uitjes. Daarnaast blijven veel “nieuwe bezoekers” binnen een zeer kleine straal vanaf hun startpunt.

Dit luchtfietsen zorgt voor enorme geldstromen in een bodemloze put. De Korhoenders op de Holterberg worden jaarlijks ingekocht om hun voorgangers, die als luxe vossen- en havikenvoer zijn ingezet, te vervangen. Worden ze niet opgevreten, dan sterven ze van de honger, omdat er simpelweg geen voedsel voor hen beschikbaar is. 

Een andere geïmporteerde vriend van enkele dromers is de wolf. Deze verspreidt zich plotseling over grote gebieden en zorgt voor angst, weidegebieden die dubbel omheind moeten worden om slachtpartijen te voorkomen en kuddes Moeflons die maar plaats moeten maken, omdat ze niet inheems genoeg zijn….

Wanneer stoppen we met dit wensdenken en
worden we wakker uit deze droom, voordat dit voor
de mens gevangen wordt in deze nachtmerrie?

Teken nu de petitie

Laat ook van je horen als je het er niet mee eens bent dat de Provincie Gelderland
en de Nartuurorganisaties grote delen van de Veluwe dicht wil gooien…

Contact

Heb je een vraag of opmerking? Stuur gerust een bericht…

4 + 11 =