Selecteer een pagina

Stop! Veluwe 'op slot'

Teken de petitie

Inspraak bewoners Klarenweg over recreatiezonering

Dames en Heren,

Iedereen in deze zaal wil hetzelfde namelijk het bewaren en beleven van de natuur op ons Hulshorsterzand en breder de gehele Veluwe. Als bewonersgroep Klarenweg vertegenwoordigen wij in de buurtvereniging de lokale wandelaars. Uiteraard is die groep groter dan alleen de bewoners van de Klarenweg.

 

Velen van ons lopen al velen jaren in dit gebied, houden van dit gebied en zijn er zuinig op. Wij grappen wel eens dat de natuur in dit gebied mensen genetisch manipuleert met rust en geestelijk welbehagen tot gevolg.

Na het gereedkomen van het natuurherstelprogramma Life Nature op het Hulshorsterzand in 2016 werd dit opgevolgd door een natuurbeheerprogramma in 2017. Oktober 2020 volgde de introductie van recreatie zonering waarbij gebiedsbeschrijvingen werden gemaakt voor de habitat van 7 vogelsoorten die verleid moeten worden hun broedplaats op het Hulshorsterzand te zoeken. Ingrijpende zaken, wij werden hier niet of te laat in gekend.

Ik zal niet ingaan op de argumenten voor en tegen maar voor ons lokale wandelaars betekent het dat de Oude Klarenweg voor een groot deel wordt afgesloten en bestemd wordt als broedgebied. Wij lokale wandelaars gebruiken dat pad als doorgang pad van en naar onze wandelgebieden. Deze afsluiting betekent dat alleen de Klarenweg heen en terug belopen kan worden. De lokale wandelaars moeten dan 45 minuten door het mulle zand lopen om van en naar het verdere wandelgebied te komen. De Klarenweg wordt door genoemde afsluiting ook drukker omdat die daardoor de enige doorgang wordt voor meerdere soorten gebruikers.

 

Wij gingen in gesprek met Provincie en Natuurmonumenten, stelden creatieve oplossingen voor zoals ter weerszijden van het pad bomen/struiken planten, zandheuvels met heide beplanting ter weerszijden aanbrengen, een verhoogd of verlaagd menselijk ecoduct creëren maar dat bleek voor Natuurmonumenten niet acceptabel. Met moeite werd een bosdoorsteek toegestaan aan het begin van het broedgebied tussen bos en heide (zie kaartje doorsteek A).

 

Uiteindelijk hebben we in een laatste poging gevraagd om tot een tweede doorsteek te komen aan het eind van het broedgebied zodat genoemde bezwaren dragelijker worden. Dit voorstel is voor Natuurmonumenten acceptabel en men wil hier serieus over praten. Tot ons grote verdriet zagen wij dat in de conceptreactie van B en W slechts twee aandachtspunten worden genoemd n.l. 1. MTB route en 2. Het lange broedseizoen. Overigens twee heel belangrijke punten.

 

Wij strijden al een hele poos voor een tweede doorsteek Klarenweg-Oude Klarenweg die succesvol lijkt te worden. Uw steuntje in de rug zal helpend zijn.

Voorstel: Wij verzoeken de commissie Ruimte en Wonen (en later de Gemeenteraad) een derde aandachtspunt toe te voegen, namelijk een tweede doorsteek Klarenweg-Oude Klarenweg.

Bewonersgroep Klarenweg

Teken nu de petitie

Laat ook van je horen als je het er niet mee eens bent dat de Provincie Gelderland
en de Nartuurorganisaties grote delen van de Veluwe dicht wil gooien…

Contact

Heb je een vraag of opmerking? Stuur gerust een bericht…

5 + 12 =