Selecteer een pagina

Stop! Veluwe 'op slot'

Teken de petitie

Inspraak Nunspeet uit Kunst recreatiezonering

Standpunt Nunspeet uit de Kunst inzake Recreatiezonering Hulshorsterzand

 
• Van onze laatste briefwisseling met de werkgroep heeft u een kopie ontvangen. Daarin meldden wij o.a. dat de communicatie tijdens het gehele proces te wensen over laat. Nadien is er nog een telefonisch gesprek geweest met Remko van Rosmalen (boswachter ecologie van Natuurmonumenten). Daar werden ecologische profielen door hem toegelicht uit een – voor ons onbekend- rapport van Sovon uit 2019. Het was een uitwisseling van standpunten

zonder verdere toenadering.

 

• Afsluiting noordwestelijke deel van de Hulshorsterzandroute
Steeds is gemeld (ook door de gedeputeerde) dat het Hulshorsterzand over gemarkeerde wandelpaden aan de randen, jaarrond toegankelijk zal blijven. Helaas geldt dat niet voor de schitterende Hulshorsterzandroute (7 km, bruine paaltjes). Daar is het noordwestelijke deel van de route tijdens het broedseizoen gesloten verklaard. Dit stuk van de route loopt
evenwijdig aan de MTB route langs de snelweg. Wij hebben aangeboden om samen te verkennen of de route nog wat meer richting A28 kan opschuiven waardoor de rust in de kern van het stuifzand zoveel mogelijke gehandhaafd blijft. Wij pleiten voor het jaarrond openhouden van deze route. Voor de wandelende toerist een unieke belevenis.
 
• Broedseizoen
Sovon heeft in opdracht van de provincie Gelderland in 2020 een rapport uitgebracht met daarin o.a. de gewenste recreatiezonering voor de zeven bedreigde vogelsoorten. Daarin wordt gemeld dat het broedseizoen van 1 maart tot 31 augustus is, waarbij afsluiting volstaat van 1 maart tot 7 juli. Wij vinden dat de beheerders dit advies op moeten volgen. Dat geldt eveneens voor het Kootwijkerzand die ook weer afwijkende data hanteert. De opmerking over de nachtzwaluw in de brief van de gemeente aan de provincie onderschrijven we. Extra afsluiting van 7 juli tot 1 september is in het toeristische seizoen een te pijnlijke maatregel die terecht veel verzet oproept.
 
• MTB route
Hierover heeft vanmiddag overleg plaats gevonden.

• Monitorgroep
Verder pleiten wij voor een permanente monitorgroep waarin de beheerder(s), gemeente en gebruikers zijn vertegenwoordigd. We moeten af van de spelletjes van rapporten en tegenrapporten. Dat verstoort het draagvlak. Per slot van rekening zijn we allen gebaat bij een goede afweging van de belangen met elkaar en niet tussen elkaar.
Overhandigd aan gezamenlijk fractieberaad Nunspeet dd. 01-11-21

Teken nu de petitie

Laat ook van je horen als je het er niet mee eens bent dat de Provincie Gelderland
en de Nartuurorganisaties grote delen van de Veluwe dicht wil gooien…

Contact

Heb je een vraag of opmerking? Stuur gerust een bericht…

8 + 1 =